SIU nr 3/2019 (87) pobierz ten artykuł jako PDF

XV Konferencja Programów Redukcji Szkód

Od ponad 10 lat co roku Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) organizuje konferencję programów redukcji szkód. W tym roku odbyła się ona w Krakowie w dniach 5-6 września i była współorganizowana przez tamtejszą Poradnię Monar. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób, w tym m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędu miasta Krakowa, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, KBPN oraz Eksperci Wojewódzcy ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii z kilku województw.

Konferencja pomyślana jest jako platforma wymiany doświadczeń między programami redukcji szkód, ale również jako źródło danych do monitorowania problemu narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych w Polsce. Warto podkreślić, że oprócz polskich prelegentów w tym roku kilka prezentacji zostało przedstawionych przez ekspertów z Holandii. W trakcie poprzednich konferencji redukcji szkód prelegentami byli eksperci z Czech, Francji, Hiszpanii oraz Finlandii. Jednakże formuła corocznych konferencji ma na celu pokazanie przede wszystkim polskich doświadczeń.

Podczas pierwszego dnia spotkania dyskutowano przede wszystkim na temat redukcji szkód w klubach oraz redukcji szkód wśród problemowych użytkowników narkotyków, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki pokoi higienicznych. Programy redukcji szkód w klubach (nazywane programami partyworkingowymi w Polsce) są realizowane w naszym kraju od ponad 15 lat. W 2003 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowało jedne z pierwszych w Polsce programów partyworkingowych, które były realizowane w czterech miastach: w Poznaniu (Stowarzyszenie Sedno), Częstochowie i Warszawie (MONAR) oraz w Lublinie (Kuźnia). W ramach tego typu programów przekazywane są informacje na temat narkotyków, jak również rozprowadzane są materiały dotyczące redukcji szkód. Interwencje te są przeprowadzane w klubach, na festiwalach muzycznych, dużych imprezach rozrywkowych, jak również na koncertach muzycznych. W ramach tego typu programów prowadzona jest również interwencja, która obejmuje szybką analizę, służącą wykrywaniu problemów związanych z narkotykami, udzielanie pierwszej pomocy oraz interwencje w przypadku epizodów psychotycznych po zażyciu substancji psychoaktywnych. Wspomniane interwencje mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników klubów nocnych i osób je odwiedzających przez ustanowienie formalnej współpracy pomiędzy najważniejszymi zainteresowanymi stronami środowiska lokali rozrywkowych. Jednym z programów podejmujących działania redukcji szkód jest krakowski program CZYSTE BITY, który został zaprezentowany podczas konferencji.

W trakcie konferencji dyskutowano na temat współpracy pomiędzy programami redukcji szkód, klubem (menadżerem) a organizatorem imprezy. W dyskusji udział wzięły osoby, które zajmują się zarówno programami redukcji szkód, jak również organizacją imprez. Jej wynik pokazał, że działania programów redukcji szkód wymagają współpracy między organizacją pozarządową a klubem. W przypadku Krakowa ważną rolę w promocji programów partyworkingowych pełnili organizatorzy imprez, którzy ułatwiali organizacji wejście ze swoją ofertą do klubów. Ekspert z Holandii (Cedric Charvet z DeRegenboog Group Amsterdam) przedstawił doświadczenia tego kraju we wdrażaniu pokoi higienicznych dla użytkowników narkotyków (drug consumption room). Pokoje higieniczne to miejsca, w których narkotyki można stosować w higienicznych i bezpiecznych warunkach, profesjonalnie nadzorowanych przez przeszkolony personel. Pokoje higieniczne mają na celu zmniejszenie problemów zdrowotnych spowodowanych problemowym zażywaniem narkotyków, poprawę dostępu do usług socjalnych, terapeutycznych i zdrowotnych dla osób zażywających narkotyki oraz ograniczenie „uciążliwości” lub problemów związanych z używaniem narkotyków w miejscach publicznych. W Holandii działają 24 pokoje higieniczne. W Unii Europejskiej mamy 78 takich miejsc (w siedmiu krajach). Najnowsze pokoje higieniczne zostały otwarte we Francji i Portugalii.

W czasie drugiego dnia konferencji dyskutowano m.in. na temat testowania narkotyków i problemów prawnych występujących wśród osób sięgających po narkotyki. Uczestnicy konferencji obejrzeli także film pt. DROP-IN KRAKOWSKA 19, który przedstawiał działania dziennej świetlicy dla osób używających narkotyków; mogli oni również wziąć udział w wizytacji tego miejsca.

SIU nr 3/2019 (87) pobierz ten artykuł jako PDF