Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA

„Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA” (do 2016 r. „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”) to kwartalnik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Są w nim publikowane najnowsze dane epidemiologiczne, raporty z badań, opisy przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe, doniesienia z kraju i zagranicy. Pismo porusza problematykę profilaktyki i leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Redakcja: Fundacja Praesterno

Redaguje zespół w składzie:

ISSN: 2543-8816

Kontakt: siu@praesterno.pl

„Serwis Informacyjny NARKOMANIA” jest notowany na liście Index Copernicus International.

Wyszukiwanie artykułów

Wyszukiwarka umożliwa przeszukiwanie autorów i tytułów artykułów opublikowanych w kwartalniku „Serwis Informacyjny NARKOMANIA” począwszy od numeru 36. Nie trzeba podawać całych słów, ale minimalna wymagana liczba znaków wynosi 3.

Działy

Spisy treści

Poniżej mogą Państwo przeczytać artykuły z kwartalnika „Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA”, a także pobrać kompletne wydania w formacie PDF lub ePUB:
Poniżej mogą się Państwo zapoznać ze spisami treści poszczególnych numerów kwartalnika „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”, a także pobrać kompletne wydania w formacie PDF:
Dostępna jest także wersja angielskojęzyczna SIN nr 44 (5/2008).