Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA

Kwartalnik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, publikujący najnowsze dane epidemiologiczne, raporty z badań, opisy przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe, doniesienia z kraju i zagranicy; porusza problematykę profilaktyki i leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Do 2016 r. nosił tytuł „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”.

Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Redakcja: Fundacja Praesterno

Redaguje zespół w składzie:

  • redaktor naczelny: Piotr Jabłoński (KBPN)
  • redaktor prowadzący: Tomasz Kowalewicz (Fundacja Praesterno)
  • kolegium redakcyjne: Anna Radomska, Danuta Muszyńska, Artur Malczewski

ISSN: 2543-8816

Kontakt: siu@praesterno.pl

„Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA” jest notowany na liście Index Copernicus International.

Wyszukaj tytuł artykułu lub autora

Wyszukiwarka umożliwa przeszukiwanie autorów i tytułów artykułów opublikowanych w kwartalniku „Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA” (do numeru 76. „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”) począwszy od numeru 36. Nie trzeba podawać całych słów, ale minimalna wymagana liczba znaków wynosi 3.

Działy

Spisy treści

Poniżej mogą Państwo przeczytać artykuły z kwartalnika „Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA”, a także pobrać kompletne wydania w formacie PDF lub ePUB:
Poniżej mogą się Państwo zapoznać ze spisami treści poszczególnych numerów kwartalnika „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”, a także pobrać kompletne wydania w formacie PDF:
Dostępna jest także wersja angielskojęzyczna SIN nr 44 (5/2008).