Plik HTML Help (*.chm)

Skompilowane archiwum HTML Help (plik *.chm) zawiera materiały opatrzone spisem treści, skorowidzem i systemem wyszukiwania, a także odsyłaczami hipertekstowymi (za: Wikipedia).

Po pobraniu na dysk i otworzeniu pliku *.chm w prawym oknie (w lewym będzie widoczny spis treści) zamiast oczekiwanej treści może pokazać się komunikat:

Nawigacja do strony sieci Web została anulowana

Możesz spróbować wykonać następujące czynności:

• Wpisz ponownie adres.

Stało się tak, ponieważ plik *.chm został zablokowany przez Windows „w trosce o bezpieczeństwo użytkownika”. Żeby odblokować plik, należy:

  1. kliknąć na jego ikonę w Eksploratorze Windows prawym przyciskiem myszy – otworzy się okienko właściwości pliku:
    okienko właściwości zablokowanego pliku *.chm
  2. w tym okienku kliknąć na przycisk Odblokuj

Po odblokowaniu pliku można już z niego normalnie korzystać: czytać artykuły, przeszukiwać ich teksty itd.

Pobierz całe archiwum kwartalnika (nr nr 77–94) jako plik pomocy Windows (CHM)